Preduzeće specijalizovano za proizvodnju
rezervnih delova pribora i alata za potrebe u
industriji konfekcije, čarapa, obuće, gume i dr.