Preduzeće specijalizovano za proizvodnju
rezervnih delova pribora i alata za potrebe u
industriji konfekcije, čarapa, obuće, gume i dr.

ARG d.o.o.
Miluna Minića 5
32103 Čačak
Srbija

PIB 101107804
Matični broj 06234950
Žiro račun 155-124-26
Čačanska Banka a.d.

Radovan Gojković
mob. +381 (0) 63 743 5546

tel. +381 (0) 32 352 303
fax. +381 (0) 32 356 239

info@arg.rs